COTTESSEN


Cottessen, een gehuchtje onder het kerkdorp Vijlen, behoort met het aangrenzende Camerig tot de gaafste en wellicht mooiste gehuchtjes van het zuiden. Ze werden in 1969 ingeschreven beschermd dorpsgezicht. Het unieke landschap biedt natuurvriend en wandelaar alles wat hij zich maar wensen kan.
Cottessen maakt deel uit van het Geuldal, het Geul- en Gulpdal is in 2005 door de stichting Natuur en Landschap 5 sterren toebedeeld. Cottessen een veel kleiner onderdeel ervan werd in nov. 2004 door de NCRV (Programma “mooiste plekje van Nederland”) als mooiste plek van Limburg uitverkoren.
Moeder Natuur op haar best ....
Maar hoevelen, zelfs mensen uit eigen streek, weten dit! De met gekleurde paaltjes gemarkeerde wandelroutes voeren ons vanzelf langs de mooiste plekjes.
Bij Cottessen dat met de Belgische grens samenvalt, stroomt ook de veel bezongen Geul tussen de grenspalen 8 en 9 ons land binnen. Vanaf grenspaal 8 leidt een voetpad via een stukje camping over de Geulbrug naar het aan gene zijde gelegen plaatsje Sippenaken.

Cottessen bestaat uit 14 boerderijen of woonhuizen waarvan Hoeve Bellet vanaf begin veertiende eeuw mogelijk eerder het centrum vormde als ontginningsboerderij van dit aanvankelijk beboste gebied . De overige boerderijen waren aanvankelijk huisvesting voor lijfeigenen, in later stadium pachters die hand en span diensten aan de ontginningsboerderij verleenden en daarna zijn verzelfstandigd..

Kwade huizen.
Reeds in 1325 wordt een zekere Matthijs van Quoldhusen vermeld als schepen van Vijlen. Bij een kerkvisitatie te Vijlen in 1658 werd de plaats nog met Quathuysen aangeduid, letterlijk: "kwade huizen".Het middelnederlands "quaet" of "quade" heeft meerdere betekenissen en kan onder meer worden opgevat als "in slechte toestand verkerend"; ook "gering" of "nederig". De volksmond verbasterde de naam via Kothauzen (1800) tenslotte tot Cottessen.
Evenals op andere plaatsen is de agrarische funktie van weleer goeddeels verdwenen.Wat vroeger boerderij was, wordt tegenwoordig nagenoeg niet meer als zodanig gebruikt. Vakwerkboerderijen worden na restauratie benut als woonhuis, vakantiewoning, groepsaccommodatie ("Hoeve ten Bosch") of camping ("Cottesserhoeve"). Liggend ingesloten tussen het Vijlernerbos ,de Geul en de grens met Belgie lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Het is een ideaal wandelgebied voor rustzoekers en genieters van wisselende landschappen in hun oorspronkelijke vorm. Alle 14 boerderijen heben een rijksmonumentenstatus.

Cottessen 1 en 2 wordt bewoond door de familie Huiben die er sinds 2004 woont en rondom deze woonhoeve een groot landgoed heeft gevormd. Hij heeft een kudde schapen en wilde runderen, oa. wisenten voor het onderhoud van de weiden.. Tot ca 1950 woonde hier Sjeng Hendriks, een legendarische paardenfokker ( van African Drum) daarna Dausenberg ? (drogist Heerlen).

Cottessen 3 Als boerderij door de familie Alleleyn tientallen jaren beheerd. Sedert de jaren 70 van de vorige eeuw in bezit van Limburg Landschap zijn de gronden in natuurlijk beheer. Nu wordt de boerderij verhuurd aan particulieren en heeft het een woonfunctie.Fam Borg. huurt huurt het pand. Daarvoor woonden er Fam .Schroder (of Schroding) en Fam. Barthelomeus.

Tegenover Cottessen 3 bevindt zich een van de grootste dassenburchten van Limburg met een geweldig mooie verbindingstunnel. Deze tunnel slingert tussen de burchten, die op 2 m boven de weg door het talud lopenvan de holle weg, tussen de bomenwortels door.

Cottessen 4 Een erg goed geconserveerde vakwerkboerderij met loss- kleurige leemvlakken een beetje teruggetrokken van de holle weg. hier vlakbij Cottessen Sinds de jaren 1980 bewoond door grafisch en beeldend kunstenaar Jo Hendrikxs. Van 1970- 1986 was het in bezit van Jan en Marijke Meijers ( en hun Marij). Zij hebben het pand met veel liefde gerestaureerd met hulp van Jo Nix. De fam Prevoo heeft het huis van de familie Meijers een tijdlang gehuurd en daarna gekocht. Vroeger woonden hier in chronologische volgorde de familie Coenen, Webers en Prevoo. (In Epen woont nog een nazaat van de Familie Webers, ( Francine Straat - Webers) en ook Sjufke Webers en zijn broer, ( beiden ongetrouwd) die heel lang in Camerig gewoont hebben en waarvan in een cafe in Vijlen hun markante portret nog aanwezig is. Zij hadden wel zin in een borreltje, zijn daarmee oud geworden en vereeuwigd op het portret te zien in Cafe Oud Vijlen. Daarvoor woonde de familie Coenen er. Een van de zonen van Coenen is pastoor geworden.

Cottessen 5 wordt bewoond door de familie Vallen. Een geweldig mooi opgeknapte boerderij waar 4 woonappartementen in een zijvleugel deel uitmaken van het geheel. Families die hier eerder hebben gewoond: Fam Schroder ( 12 kinderen), O.a. 2 van de kinderen Sjang en Hubert bleven hier wonen tot dat fam. Vallen de boerderij kocht.

Cottessen 6 Camping Cottesserhoeve.Een grote vakwerkboerdrij in zeer goede staat. De familie Blezer exploiteert al sinds meerdere generaties hier een boerderij. De heer Sjeng Blezer, een zeer gezellige man die graag een pintje luste, transformeerde de boerderij in een prachtig gelegen campingbedrijf rond 1960. Hioj is getrouwd met een dochter ( Keetje) van Dumollin van Cottessen 12 ( Sjeng is inmiddels overleden). De camping heeft heeft als doelgroep de natuur en landschapsminnaars. De rustige vakantievierder. Zijn zoon Jos Blezer voert de camping nu.(Sinds ca 1995) (www. cottesserhoeve.nl)

Cottessen 7 wordt bewoond door al 2 generaties van de familie Nix . Jo Nix woont er nu nog met zijn familie en moeder ( Trees). Jo is timmerman van beroep ( Oak House.) Voorheen woonde hier Harrie Deguelle, die een zoon was van Driekus Deguelle. Trees is een dochter van Harrie Deguelle, dus eigenlijk woner al drie generaties van een familie hier.

Cottessen 8 Hoeve Birven. Als boerderij lange tijd ( sinds de 19 eeuw) en meerdere generaties in bezit geweest van de familie Schroder. Als laatste van de fam. Schroder boerden Netty Schoder samen met haar man Mathieu Knops er. Naast deze kleine boerderij, die Netty altijd s'zomers in een grote bloemenpracht hulde, was Mathieu een verdienstelijk metselaar in de omgeving. Al op gevorderde leeftijd verlieten zij hun geliefde boerderij in Cottessen in ca 1995. Netty en Math Knops zijn na hun na hun pensionering in Epen gaan wonen in het voormalige postkantoor, gerund door mevrouw Maria Schlenter in de Julianastraat.. Hun dochter Elian is getrouwd met Sjef van der Heijden in Epen ( Terziet -Kling Kullen) en hebben daar hun boerderij. Hoeve Birven is na 1995 door Limburgs Landschap grondig gerenoveerd met steun van de postcodeloterij en biedt nu onderdak voor 2 vakantiewoningen.

Eerder woonden hier Mobisch Bepke ( tante van Netty Schoder), Fam Knops - Mobisch ( Pie - vader van Mathieu), De fam Schroder was weer afkomstig van Cottessen 3 en Cottessen.

Cottessen 9 Een karakteristieke vakwerkboerderij met deels een stenen sokkel met stenen afkomstig uit de Heimansgroeve. De familie Hameleers heeft tot 1995 lange tijd deze boerderij met vakensmesterij geexploiteerd . Ca rond 1995 heeft de familie Maas haar intrek genomen en exploiteert enkele vakantiewoningen. Daarvoor bewoonden deze boerderij die boven op de bult van de Cottessergroeve staat de fam Schlenter, Dautsenberg ( Zie ook Cottessen ), fam Mans ( Serve de melkbussenrijder en daarna Amstel bier) die naar Camerig verhuisde en daarna nar Nederweert,

Cottessen 10 en 11 Hoeve Bellet.

Hoeve Bellet. Deze imposante gesloten hoeve van de familie Crombach verdient bijzondere vermelding. Hoeve Bellet speelde de centrale rol in de ontginning van dit gebied rond de dertiende en veertiende eeuw. Ter hand genomen in opdracht van de abdij van Burtscheid of door kloosterlingen van de abdij die rond Vijlen grote stukken land had verworven via schenkingen door Karel de Grote die zijn residentie in Aken had rond 800. De huidige gebouwen van Hoeve Bellet dateren gedeeltelijk uit de eerste helft van de achtiende eeuw en waren oorspronkelijk bezit van Anna Carolina Margaretha van Renesse, de abdis van Burtscheid en grondvrouwe van Vijlen. Haar wapen prijkt boven de inrijpoort. (Dominus Providebit, de Heer zal voorzien). De hoeve is voor een deel opgetrokken uit breuksteen uit de nabij gelegen Heimansgroeve. Hoeve Bellet valt onder monumentenzorg. Bellet komt voort uit "betuletum" dat berkenbos betekent. De kolonisten noemden hun ontginningen vaak naar de boomsoort of struiken in de omgeving. Hoeve Bellet wordt sedert 1919 bewoond en bewerkt door de familie Reinier Crombach ( afk uit Kerkrade) en Pauline Crombach- Kubben ( afkomstig uit Munstergeleen) en haar nazaten. Daarvoor woonden ewr de familie Pomme en later de familie Schoonbrood, een bekende familienaam in de omgeving Van Vaals ( o.a.Weierhof).

Al binnen een jaar na de komst naar Cottessen kreeg Renier Crombach een ongeluk met een jachtgeweer, want toen werd het stoofpotje voor s'avonds direcht van het veld geschoten, waardoor hij het gezichtsvermogen van een oog moest missen en het zware werk minder goed kon doen.. Reinier was een echte bestuurder en kon gemakkelijk in Haagse kringen de weg vinden ( hij had daar in dienst gezeten) en was een hele tijd gemeenteraadslid in de gemeente Vaals en zelfs een tijdlang locoburgemeester. Hij heeft veel betekend voor de landbouworganisaties door cooperaties op te richten. Zijn vrouw Pauline deed veel mee aan het zware boerderijwerk en maakte o.a. de bekende stinkkaas ( Limburgse of Herfse kaas). De boerderij was echter van dien omvang dat tussen 1927 en 1930 een deel ( Cottessen 11) verpacht werd aan de familie Jaminon die later verhuisde naar het Wienhoes in Partij, daarna tussen 1930 en 1936- 1950 de familie Hamers. Rond 1930 kwam een tweede woning in de boerderij ( Cottesssen 10) beschikbaar waar de hele familie ging wonen later ( Paulien met haar man en de zonen Paul en Sjang). Hubert met zijn vrouw Lucy Janssen ( Meelenbroeck) ging apart wonen op nummer 11 nadat de fam. Hamers was vertrokken.

De familie Johan Crombach en Pauline Kubben had 7 kinderen: Leon, ( pastoor in Valkenburg en Slenaken), Hubert ( boer), Sjang ( biologisch dynamische boer), Rosalie ( Lieke- missiezuster in Afrika en daarna wijkverpleging), Mieke, Paul ( boer), Alice. Met name Johan Crombach betekende veel voor Cottessen en Vaals omdat hij in de Vaalser politiek actief was en oprichter was van de boeren-cooperaties in Zuid Limburg. Zijn zoon Sjang ( ongetrouwd en overleden in 1988.) was een pionier in de biologische landbouw. Hij bekeerde zich, na aanvankelijk conventioneel geboerd te hebben , vanaf 1960 tot een van de eerste biologisch dynamische landbouwbedrijven van Nederland. Zijn Crombach stroop en diksappen waren befaamd en staan nu nog in vrijwel elke reform of natuurproducten winkel. ( www.crombach.nl). Anno 2009 wordt Cottessen 10 en 11 bewoont door 3e generatie Crombach. Familie. Brouns Crombach (Alice, doochter van Hubert en Lucy), Willy Crombach ( zoon van Paul) met Marian Godschalk, en 2e generatie Paul Crombach en zijn vrouw Magriet Gullikers, en Lucy Crombach- Janssen.

Slechts een onbetekenend deel van Hoeve Bellet heeft momenteel een agrarische functie behouden. Voor een groot deel heeft de boerderij een woonfunctie en recreatieve functie gecombineerd met kamperen bij de boer en toeristisch verblijf ( sinds ca 1990) en natuur. Tot 1950 werd een deel nl. Cottessen 10 bewoond en gepacht van de fam. Crombact door de familie Ha(e)mers. Daarna hebben de zonen Hubert, Paul en Sjang de boerderij voortgezet van hun ouders De boerderij omvatte ca 60 ha ruwweg 50 % van het grondoppervlak van geheel Cottessen. Na het overlijden van Paulien Crombach is een deel van de gronden verkocht aan Limburgs Landschap (o.a. de Heimansgroeve en Belletboomgaard')

Cottessen 12 en 13 Hoeve ten Bosch.

Het complex Hoeve ten Bosch bestaat uit 2 boerderijen ( Cottessen 12 en 13) die in een open carre vorm zijn opgesteld rondom een gezamenlijk erf dat door de vrij hoge ligging in het Geuldal een verbluffend mooi uitzicht biedt op het Geuldal, Belgie met de uitlopers van de Ardennen en Hoge Venen op 40 km afstand.
De gebouwen van Hoeve ten Bosch ( en alle andere boedrijtjes en woningen van Cottessen) werden in de huidige omvang reeds vermeld op de eerste Trancotkaarten van ca. 1760. Beide gebouwen zijn gerangschikt op de rijksmonumentenlijst ( verder alle boerderijen in Cottessen zijn rijksmonument). Alleen een modernere veestal (1965), garage (1995) en vakwerkblokhut ( 2009) zijn in later stadium toegevoegd.

De vakwerk boerderij Cottessen 12 is in de vijftiger jaren van de vorige eeuw als actief melkveehoudersbedrijf reeds beëindigd. Het was toen van de familie Dumollin. Een van hun 2 dochters ( Keetje ) is getrouwd met Sjeng Blezer ( van Cottessen 6). Het bedrijf is in einde jaren 1950 verkocht aan de heer Sikkes, gedeputeerde in de Provincie Utrecht die hier de landbouw als hobbyboer beoefende en een leuke grote hoogstamboomgaard tegen de tijdgeest in heeft instandgehouden.met diverse soorten oa 13 kersenrassen, appels en peren.. Het hobby fruitbedrijf omvatte ca 15 ha en werd beheerd door vee in te sharen van nabijgelegen boewren. In 1987 verkocht de heer Sikkes, inmiddels op leeftijd en een long missend , de boerderij aan de f.am. Franssen ( zoon van Alice Crombach geboren Cottessen 10). De grote hoogstamboomgaard is in die tijd goed geconserveerd. Vanaf 1987 is de veestal/schuur van de boerderij verbouwd tot een logiesverstrekkend bedrijf die de naam draag van Groepsaccommodatie Hoeve ten Bosch voor 40 personen en vakwerk vakantiewoning Huize ten Bosch voor 10 personen. (www.paradijsvogels.nl )

Cottessen 13 is minstens 3 generaties de familieboerderij geweest van de familie Konings. Het laatste bewonende gezin Konings had 10 kinderen. De bevallingen bleken niet zonder risico en op 34 jarige leeftijd overleed mevrouw Konings - Schroder ( afkomstig van fam Schoder van Cottessen 8) bij de bevalling van haar 11 e kind aan bloedingen. Zij werd samen met haar kind in dezelfde kist begraven. Lena Vranken stond de heer Koning ruim 10 jaar lang bij bij , bij het opvoeden van de kinderen. De heer Konings verliet de boerderij in 1928 en ging naar Sippenaken. Zijn leven bleef getekend door het overlijden van zijn vrouw. Een van de dochters trouwde met ene Fryns. Nazaten van haar (mevr.Pirenne- Fryns) wonen og steeds net over de grens in Sippenaken- Hombourg Deze informatie is nog uit de mond van mevrouw Konings- Frynts opgetekend (Zij is overleden op hoge leeftijd in 2005 en had op hoge leeftijd nog een zeer goed geheugen). Cottessen blijkt een goede bodem te zijn voor oud worden. Bekend zijn 2 meer dan 100 jarigen geboren in Cottessen en velen die de 90 e verjaardag mochten vieren.

De familie Velraad betrok in 1928 de boerderij Cottessen 13 als pachter en er woonden 2 generaties Velraad hier hun kleine boerderij tot 2003. Het fokveebedrijf ( fam Velraad) had een kleine omvang van 5,4 ha. met ca 20 grootvee-eenheden. Ook maakte de laatste jaren een minicamping deel uit van het bedrijf. Alle activiteiten zijn beeindigd in 2003 door het vertrek van de pachter. Het onderhoud van de gebouwen is door de toenmalige eigenaar en pachter in het verleden ernstig verwaarloosd.
Een tussendeur tussen Cottessen 12 en 13 wijst erop dat nummer 12 van een latere bouwdatum zijn. O.a. hierdoor is op te maken dat de boerderij aanvankelijk door maar een familie werd bewoond en gaandeweg is uitgebreid wat betreft de gebouwen. Waarschijnlijk heeft in de 18e of begin 19 e eeuw een opsplitsing van de boerderij plaatsgevonden en zijn beide boerderijen in meerdere eigenaren overgegaan.

Typisch is de verkaveling van de huisweide die verdeelt is in 2 percelen van exact gelijke grootte (met een verschil van slechts 5 m2 op 1,6 ha, waarschijnlijk door dat het kadaster in later tijden nauwkeuriger de oppervlakte kon bepalen Kad Vaals D705,706 en 707 behoren bij Cottessen 12 en D1072 bij Cottessen 13. De verdeling van deze kavels houdt maar in beperkte mate rekening met de natuurlijke of kunstmatige handicaps zoals de kleine onbegroeide graften. Deze graften zijn ontstaan door het ploegen met de ploegvoor steeds hellingaf gericht. Kenmerkend voor het gemengde bedrijf dat in dit afgelegen gebied met zijn beperkte toegangswegen.

In 2006 kocht de fam. Franssen (van Cottessen 12 ) Cottessen 13 van de fam. Plompen uit Itteren, die sinds 1965 eigenaar geworden was bij een openbare verkoop in Hotel de Kroon in Epen. De heer Plompen was van plan na de aankoop in Cottessen te gaan wonen omdat hij dat een super plek vond, helaas is dat niet doorgegaan omdat de pachtwet hem dwarsboomde om het gekochte in gebruik te nemen. De erfgenamen van exentrieke maar sympatieke heer Plompen ( voor zijn familie opa rommel - Met dank aan Theke) verkochten na overlijden in 2006 het geheel van gebouwen en grond aan de familie Franssen, buurman van Cottessen 13. En zo werden de in het verleden verdeelde erven weer samengevoegd. Uitspraak van de heer Plompen: "Iedereen heeft euro's , maar ik heb Cottessen", aangevend hoe uniek hij zijn bezit vond.

Op dit moment wordt Cottessen 13 gebruikt als plek voor spannnende en ontspannende buitenactiviteiten voor groepen o.a boerengolf, uiteraard op de meest heuvelachtige baan van Nederland, heuvellandgames, schapendrijven, huifkartochten etc. www.paradijsvogels.nl .) Een herstel van de gebouwen die in zeer slechte staat verkeren is aanstaande.

Cottessen 14

Als kleine boerderij , bestaande uit 2 delen, diende dit onderkomen in vakwerk tot 1953 de fam Einmahl als kleine woning en boerderij . De bezittingen werden na overlijden van de heer Einmahl toegevoegd aan de eigendom van de Vijlense St Martinus parochie. Sinds de jaren ca 1958 was het een particuliere vakantiewoning van de familie Godron uit Den Haag. Als gunst voor architectwerkzaamheden voor de parochiekerk in Vijlen werd hem de aankoop van deze boerderij gegund voor een bedrag van 7000 gulden. Was tamelijk in verval geraakt door weinig frequent gebruik. maar met een sublieme ligging boven aan de rand van het Vijlenerbos met uitzicht op een breed Geuldal. Sinds 2005 eigendom van de fam. Huiben ( Cottessen 1) en Bettie Dumollin en Jos Mullenders die er na restauratie 3 kleine vakantiewoningen in hebben gerealiseerd. ( o.a. de Hazelmuis). Families die hier eerder hebben gewoont zijn in chronologische volgorde: Hensgens, Eijnmahl ( Lenie Eijnmahl troudde met Jean Schijns van cafe Sport in Epen en is meer dan 100 jaar oud geworden). De familie Godron kocht in1957 het boerderijtje ( met 2 woningen) van de St Martinus parochie van Vijlen voor 7000 gulden en is sindsdien met zijn kinderen en vrienden elk jaar hier op vakantie komen vieren tot ca 2000, waarna het huis een tijdje ongebruikt is gebleven.

Uit diverse bronnen en o.a. opgetekend van Paul Crombach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ydille tussen de heuvels

Limburg, Cottessen
Jaap Dirkmaat, 16/4/2003

“Ik val op de ouderdom van dit gebied. Want als ik er straks niet meer ben weet ik dat er nog veel geschiedenis gemaakt gaat worden in dit gebied.”

Cottessen is het favoriete gebied van Jaap Dirkmaat, de oprichter en tevens voorzitter van Das&Boom. In dit heuvelachtige gebiedje in Zuid-Limburg ondekt hij bij ieder bezoek nieuwe plekjes en schoonheden. En dat terwijl hij veel natuurgebieden in Nederland kan dromen. Zijn strijdlustigheid in het behouden en beschermen van Nederlandse natuur weerhoudt hem niet van het intens te kunnen genieten van zijn mooiste plek.

Cottessen (een deel ervan) is één van de natuurgebieden in het zuiden van de provincie Limburg. Samen met het gebied Bellet vormt Cottessen het zogeheten Boven-Geuldal. Dit dal kent een rijkdom aan prachtige uitzichten, idyllische plekjes, schilderachtige beekdalen, indrukwekkende kastelen en monumentale vakwerkboerderijen. Een mooi gebied om al wandelend te leren kennen, over de sluippaadjes langs de Geul. En hier en daar stuit u ook op een dassenburcht.

Cottessen en Bellet zijn samen ruim 100 hectare groot ( 1 km2) en variëren in hoogte tussen de 120 en de 230 meter. Beide gebieden liggen in de hoogstgelegen Nederlandse gemeente Vaals. De rivier De Geul heeft een aantal zijbeken waaronder de Cottesserbeek en de Belletbeek. De bron van deze beekjes ligt vaak op een grazige helling waar water spontaan uit de grond opwelt. In het voorjaar zien deze hooilanden geel van de dotterbloemen, die door het overtollige, opwellende water uitbundig kunnen bloeien.

Veel terreinen hier zijn eigendom van Het Limburgs Landschap, die in het gebied poelen heeft aangelegd om het leven van de verschillende amfibieën te beschermen. Rondom deze poelen zijn salamanders, diverse kikkersoorten en verschillende padden te vinden. Intussen zijn er meerdere landgoederen ontstaan in particulier bezit ( Huiben, Crombach)

Zoals eerder opgemerkt, zijn er ook dassen terug te vinden in Cottessen. Een dassenburcht wordt ondergronds gegraven en van generatie op generatie bewoond. De burcht ligt meestal op een helling aan de rand van een bos, in de buurt van vochtige weilanden. Er zijn burchten gevonden van 800 jaar oud, met ruim 50 uitgangen en gangen van wel honderd meter lang! Overigens wonen er niet alleen dassen in een burcht, maar ook vossen en konijnen.

Cottessen werd in het TV programma De mooiste plek van Nederlans (NCRV) in november 2004 uitgekozen tot de mooiste plek van Limburg.

ROUTEBESCHRIJVING
Auto: volg de A2 (Eindhoven-Maastricht), dan N278 richting Vaals en na Gulpen rechtsaf naar Epen. In Epen richting Vaals, na 3 kilometer vindt u een parkeerplaats bij rest Buitenlust. 100m verder begint Cottessen.

Bus: Met buslijn 49 (Valkenburg-Vaals, alleen in de zomer) komt u in de buurt van Cottessen.( Halte Rest. Buitenlust).

Meer informatie via Het Limburgs Landschap tel: 077–4737575. of info@paradijsvogels.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron fam Konings. mevrouw Pirenne- Fryns 0031-87-784730 Rue Sippenaeken 20 Hombourg , Paul Crombach Cottessen 10.